Aktuelt

Vår resepsjonist, Renate Knudsen hadde 25/6-17 vært ansatt hos oss i 10 år, så har nå snart vært her i 11 år!

Sertifisering som Miljøfyrtårn bedrift

Kjære leverandør/kunde/samarbeidspartner

Thermo Control AS ble 17. oktober 2016 sertifisert som Miljøfyrtårn bedrift!

Vi er veldig fornøyd med å ha gjennomført en slik prosess, og ser frem til de merverdiene dette kan gi oss på både kort og lang sikt. Vi skal aktivt bruke dette for å synliggjøre vårt miljøengasjement, noe som vil gi en positiv effekt på tilgang av gode kunder og spennende nye medarbeidere.

Vi har ulike rutiner og tiltak som vi ønsker å følge opp i tiden fremover, og oppfordrer gjerne våre gode relasjoner til å vurdere egen miljøfokus og hvilke verdier dette kan gi dere.

Vår samarbeidspartner for Miljøfyrtårn sertifikatet er Green Focus AS v/ Ann-Kristin Fossum: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Her er noen positive elementer med å Miljøfyrtårnsertifisert:

Økonomiske fordeler
Vi har på bakgrunn av sertifiseringen sett at vi har fått mer kontroll på energiforbruk, billigere avfallsavtaler, bedre innkjøpsrutiner og innkjøpsavtaler, lavere sykefravær med bedre HMS.

Markedseffekt
Stadig flere i vår bransje har fokus på miljø, og ved at Miljøfyrtårn er den mest anerkjente av sertifiseringene er det en svært positiv effekt og markedsverdi å kunne bruke det i vår markedsføring.

Med vennlig hilsen

Arne Andresen
Daglig leder

Her fra utdelingen av sertifikatet i Oslo Rådhus.

EUs forordning (EC) No 842/2006 om visse fluorholdige klimagasser, samt tilhørende underforordninger, trådte i kraft i Norge 6. mai 2010. Formålet med forordningen er å redusere utslippene av sterke klimagasser som HFKer, PFKer og SF6.

De viktigste konsekvensene av forordningen er at det stilles er krav til lekkasjekontroll og forsvarlig gasshåndtering for anlegg som inneholder HFK, PFK og SF6 – gass. Det innføres også krav om sertifisering/ opplæring av personell og bedrifter som er i befatning med gassene, samt importrestriksjoner for visse typer produkter og utstyr.

Thermo Control AS tar miljøet på alvor og er medlem i EL-retur og bidrar til den landsomfattende returordningen for elektroniske og elektriske produkter

SØK