Aktuelt

3 x 10 års jubilanter!

Thermo Control AS vil gratulere sine tre 10 års jubilanter for lang og tro tjeneste.

Fra venstre :
Andreas Skavhaug, Jørn Five og Petter Rustad

EUs forordning (EC) No 842/2006 om visse fluorholdige klimagasser, samt tilhørende underforordninger, trådte i kraft i Norge 6. mai 2010. Formålet med forordningen er å redusere utslippene av sterke klimagasser som HFKer, PFKer og SF6.

De viktigste konsekvensene av forordningen er at det stilles er krav til lekkasjekontroll og forsvarlig gasshåndtering for anlegg som inneholder HFK, PFK og SF6 – gass. Det innføres også krav om sertifisering/ opplæring av personell og bedrifter som er i befatning med gassene, samt importrestriksjoner for visse typer produkter og utstyr.

Thermo Control har blitt leverandør av Komfovent luftbehandlingsaggregater

Thermo Control overtar Komfovent agenturet i Norge.

Thermo Control AS har overtatt agenturet for Komfovent ventilasjonsaggregater fra Novema Aggregater AS fra 1. juli i år.

Aggregatene produseres av Amalva UAB som er representert i 18 land i Europa. Produsenten disponerer et helt nytt fabrikkanlegg på 30 000 m2 utenfor Vilnius, og har 360 ansatte. Selskapet produserer etter ISO 9001 og ISO 14001, samt innehar Eurovent sertifisering.

– Jeg har samarbeidet med denne produsenten i 10 år fra min tid i Novema Aggregater AS, og kjenner de som en seriøs og dyktig produsent som har hatt en stor ekspansjon og utvikling de senere årene, sier daglig leder Arne Andresen.
– Nå kan vi tilby standardaggregater og aggregater med spesialmål fra 900 m3/h og opptil 100 000 m3/h for innen-/utendørs utførelse med rotor-, kryss-, og batterivekslere. Med ulike batterikombinasjoner og med/uten automatikk og intern kabling.

Thermo Control vil sammen deres med øvrige produktportefølje vise Komfovent produkter under VVS-dagene på Lillestrøm 17-19 oktober 2012.

Platevarmevekslere

10TE020+ til 10TE990+
Platevarmeveksler med pakning. Kommer i 14 forskjellige serier.
For forskjellige medier, temperatur og trykk

  • Epoksylakkert stålramme eller ramme i rustfritt stål
  • Tilkobling med gjenger, flenser eller victaulic.
  • Plater i AISI304, AISI316L, titan eller Alloy 254 SOM
  • Plater i tykkelse fra 0,4-0,6mm
  • Pakninger NBR, EPDM, FPM eller HNBR
  • Kasse for innebygging
  • Kulde og varmeisolert
  • Kondensisolering og dryppanne
  • Trykklasser fra 6-25bar
Thermo Control AS tar miljøet på alvor og er medlem i EL-retur og bidrar til den landsomfattende returordningen for elektroniske og elektriske produkter

SØK