Thermo Control åpner kontor i Stavanger

Thermo Control har åpnet eget kontor i Stavanger som skal betjene sør-vest landet. Daglig leder ved kontoret er Harald Sigve Jansen som treffes på 954 10 508

Thermo Control AS tar miljøet på alvor og er medlem i EL-retur og bidrar til den landsomfattende returordningen for elektroniske og elektriske produkter

SØK