EL-kjeler

El-kjeler fra Thermo Control AS med effekt fra 15- til 1200 kW. El-kjelen kan bestilles med sikkerhetsanordninger bestående av sikkerhetsventiler, pressostat og automatisk lufteventil. El-kjelen leveres med effektbryter slik at kabel kan tilknyttes rett på kjelen. Dette gir en stor besparelse i forhold til andre produkter som må ha skap med ekstern hovedbryter. Godkjent etter sikkerhetskrav i NS 12828. Ved bruk sammen med f.eks. platevarmeveksler kan temperaturen i sekundærkrets styre elkjelen. Effekten er delt opp i 7/15/30 effekttrinn, men kan begrenses til en effekttrinn lavere enn kjelens makseffekt. El-kjelens temperaturstyring tilpasser effekttilkoblingen etter varmebehov. El-kjelens driftstemperatur kan justeres fra 20- til 95°C. En flerpolig bryter er koblet til elkjelens overopphetningsvern, men kan også kobles til ekstern sikkerhetsutrustning. For å opprettholde god driftssikkerhet er el-kjelen utrustet med nivåvakt og jordfeilsmåler. Dette gjør at man raskt kan rette feil uten at det forårsaker driftsstans som ikke er planlagt. El-kjelen er utrustet med belastningsvakt som sørger for gjeninnkobling etter spenningsbortfall. Feilalarm indikeres på styrepanelet, men man har også mulighet for å tilkoble ekstern alarm. Varmekoblene er i rustfri utførelse med stålkvalitet SS2353.

el kjeler 400x600 2 1

el kjeler 400x600 1

el kjeler 400x600


 

Brosjyrer

Brosjyre MB35-150kW

FDV 

Driftsinstruks for MB 35 – 150kW norsk

Thermo Control AS tar miljøet på alvor og er medlem i EL-retur og bidrar til den landsomfattende returordningen for elektroniske og elektriske produkter

SØK