Fujitsu Impromat til ventilasjon

Inverterstyring for kjøling og varme til ventilasjon

Impromat

Kommunikasjons- og kontrollmodul for direkte inverter-kontroll over Fujitsu-utedel.
• Alle typer inverter-utedeler fra Fujitsu med kjølekapasitet 3.5-25 kW og varmekapasitet
4.0-28 Kw (inkl. 3-fase modeller) kan benyttes.

Impromat-funksjoner

• Modulen er liten og enkel å programere.
• Kan brukes til både kjøling og varming i ventilasjonsaggregater eller mot
platevarmeveksler.
• Opprettholder alle egenskapene og funksjonene til Fujitsu utedeler
• Det er ikke nødvendig med modifi sering av utedel eller andre tilpasninger
• Ved samkjøring mot ventilasjonsanlegg er det avsatt utgang for avising av utedel
• Høy pålitelighet og kvalitet
.
Typisk bruksområde
• Trinnløs styring av DX (inverter) kjøleanlegg for ventilasjonsanlegg.

 

Thermo Control AS tar miljøet på alvor og er medlem i EL-retur og bidrar til den landsomfattende returordningen for elektroniske og elektriske produkter

SØK