skip to Main Content

Komfovent ventilasjonsaggregater for næringsbygg leveres fra luftmengde 900 m3/h. Aggregatene leveres for innendørs og utendørs montasje med integrert automatikk og kabling. Det kan velges mellom roterende, plateveklser, eller batteriveksler. Aggregatene er inndelt i 2-ulike serier:
VERSO kompaktaggregater, med luftmengde fra 900 m3/h – 20 000 m3/h
KLASIK modulaggregater, med luftmengde fra 4000 m3/h – 40 000 m3/h
Automatikken er av type C5 som har BUS-basert kabling og et styretablå med touchskjerm og farger. Kommunikasjon til SD-anlegg med Modbus eller Bacnet og er integrert i undersentral.

Back To Top